„БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ИГРА НА ТАБЛА“ е създадена с цел популяризиране и развитие на играта на табла в страната. Организиране и координиране в национален мащаб развитието на играта на табла, като провежда национално първенство, регионални, областни, общински и местни състезания. Сформиране, финансиране и подготовка на национален отбор по игра на табла. Защитаване интересите и правата на членовете си пред държавните и обществени органи и организации.Развитие на сътрудничеството на членовете си с местни и международни организации.