В „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ИГРА НА ТАБЛА“ може да членува всеки български гражданин или постоянно пребиваващ в Република България чужденец, навършил 18 години. За целта кандидатът трябва подаде молба и да заплати годишния си членски внос, който е в размер на 5 лв.

Молбата за членство и придружаващите я документи могат да бъдат подадени в спортните клубове, както и да бъдат изпратени на:

  1. Официалният е-mail: info@bgtabla.com
  2. Фейсбук страницата: Българска федерация по игра на табла
  3. Телефонен номер или със SMS: +359 888 384 853

Необходимата информация за заявяване на членство е:

  1. Име , презиме , фамилия
  2. Телефонен номер за контакт или е-mail
  3. Град ( село , район ) ,община , област